Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Chuẩn bị Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập...

Tổ chức tập huấn chuyên trách hè năm 2017

http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/28422 Ngày 23,24/5/2017, tại hội trường trường UBND phường Linh Trung, Quận Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn chuyên trách hè và phụ trách...

Những thành tựu lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 85 năm...

Năm 2016, năm đầu tiên cả nước thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; BTV Quận Đoàn giới thiệu...

Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện...

Download tại đây: Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định...

Download tại đây: Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta...

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định...

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay...

Nhân loại hướng tới chủ nghĩa xã hội: Một xu hướng không thể cưỡng...

Ban Thường vụ Quận Đoàn giới thiệu đến bạn đọc bài viết của GS, TS. GENNADY ZYUGANOV: Nhân loại hướng tới chủ nghĩa xã hội: Một xu...

Phát huy dân chủ trong quá trình bầu cử Đại biểu QH và HĐND...

Hướng đến đợt bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Quận Đoàn giới thiệu đến...

BTV Quận Đoàn giới thiệu bài viết: Giương cao ngọn cờ Tư tưởng Hồ...

- Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm...

Vận dụng TT Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt...

BTV Quận Đoàn trân trọng giới thiệu bài viết: Vận dụng TT Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện...

Có thể bạn quan tâm

Được quan tâm nhiều