HỘI THI TÌM HIỂU 50 NĂM TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

0
1

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Tam Phú năm 2018 chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”; Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác giáo dục truyền thống cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao tinh thần tự hào dân tộc,  nhận thức sâu sắc về lịch sử dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh gian khổ. Tìm hiểu về sự kiện lịch sử cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; các địa chỉ đỏ, những nhân vật, sự kiện và sự tham gia của phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh góp phần cùng nhân dân tạo nên thành công của cuộc Tổng tiến công;  nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. Đoàn phường Tam Phú tổ chức hội thi tìm hiểu tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968 với chủ đề “Tiếp nối truyền thống – Vững bước tương lai” thu hút hơn 100 em thiếu nhi tham thi và cổ vũ hội thi

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN