HỘI THI THỂ THAO HÈ NĂM 2018

0
3

Nhằm thiết thực tổ chức sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè năm 2018, BCĐ hè phường Tam Phú tổ chức trò chơi vận động hè gồm11f06aa313ecf2b2abfd 11f06aa313ecf2b2abfd e716ce4cb703565d0f12 1bb694e9eda60cf855b7 môn: truyền bóng tiếp sức, nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật, kéo thu hút hơn 100 em thiếu nhi tham gia. Với tinh thần “Vui – khỏe” hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, đẩy mạnh công tác tập hợp thiếu nhi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các khu phố.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN