Hội nghị học tập nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

0
6

Thực hiện theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Cụm thi đua 2 gồm 04 phường Tam Phú – Tam Bình – Bình Chiểu – Linh Trung tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhằm phổ biến đến các bạn đoàn viên, cán bộ Đoàn những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn. Hội nghị có hơn 100 các bạn Cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú đến từ 04 đơn vị tham dự

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN