Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

0
89

– Chuẩn bị Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận Đoàn trân trọng giới thiệu bài viết Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên website của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN