Hiệp Bình Chánh: Đại hội Đoàn viên Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017

0
27

15027565_1156531914392836_3151527714732702694_n

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN ngày 22/8/2016 của Ban Chấp hành Đoàn phường Hiệp Bình Chánh về việc tổ chức Đại hội Đoàn viên Chi đoàn đoàn nhiệm 2016 – 2017.

15107260_1470114896351603_7450488166718398954_n
15094272_1470115136351579_8537152374962435528_n15171301_1684493515195159_8108892862197654464_n

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, thu hút được sự quan tâm và tham gia của Đoàn viên.

15078800_1684493488528495_7736020337537557308_n 15134782_1684493661861811_234721701306564624_n

Đại hội Đoàn viên chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 các đơn vị diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất thông qua văn kiện đại hội, Bầu ra Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, tổ chức hoạt động.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN