Đoàn phường Tam Phú tiếp tục thực hiện chương trình kết nối yêu thương “Nồi cháo nghĩa tình”

0
14

Tiếp thục thực hiện chương trình kết nối yêu thương “Nồi cháo nghĩa tình” sáng ngày 22/12/2016 Đoàn phường Tam Phú tiếp tục phát 200 suất cháo thịt cho bệnh nhân tại bệnh viện Quận ngoài ra Đoàn phường còn phát kèm theo 200 chai sữa. Lồng ghép trong hoạt động phát cháo, đoàn phường còn thực hiện công tác tuyên truyền, cứ 1 phần cháo phát đi là  thêm 1 người biết về sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh! Chào mừng Đại hội Đại bi15672830_754691321350265_4719189696689378634_n 15697186_754691288016935_4083515179879491902_n 15697492_754691301350267_1382645371286595108_nểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Phú nhiệm kỳ 2017-2022!

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN