Đoàn phường Tam Phú thực hiện CTTN năm 2018

0
8

Nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Phú nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Tam Phú năm 2018 với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”. Đoàn phường Tam Phú tổ chức thực hiện công trình thanh niên “Sửa chữa nhà tình bạn” cho đoàn viên, thanh niên Phạm Minh Thơ hiện đang sinh hoạt tại khu phố 4. Đây cũng là một trong những nội dung đoàn thanh niên chung tay với chính quyền địa phương trong việc đồng hành, giúp đỡ các hộ gia đình trong diện gia đình khó khăn thoát nghèo bền vững.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN