Đoàn phường Hiệp Bình Phước – Quận Thủ Đức Hội nghị triển khai Nghị quyết Địa hội Đoàn các cấp

0
9

Thực hiện chương trình công tác Đoàn Cụm thi đua số 3 (Phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Trường Thọ) năm 2018; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp Cụm thi đua số 3. Nhằm giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó xác định được nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Hôm nay, được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy 04 phường, Đoàn phường Hiệp Bình Phước tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp năm 2018. Hội nghị thu hút trên 95 lượt cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên tham gia.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN