Đoàn phường Hiệp Bình Phước – Quận Đoàn Thủ Đức Ngày hội “Thanh niên với An toàn giao thông” năm 2018

0
13

Nhằm tuyên truyền nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về bảo đảm trật tự ATGT. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn phường; tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đến các bạn ĐVTN, hội viên; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động tuyên truyền thông qua ngày hội “Thanh niên với An toàn giao thông”. Ngày hội là dịp để các bạn ĐVTN, hội viên có thêm được nhiều kiến thức bổ ích về ATGT, qua đó phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu tuyên truyền Luật ATGT, thu hút 305 lượt ĐVTN, hội viên, thiếu nhi tham gia. Đồng thời, trao tặng 150 bình nhớt miễn phí, 400 áo mưa, 100 móc khóa cho người dân và các bạn ĐVTN, hội viên, thiếu nhi tham gia ngày hội. Bên cạnh đó, trao tặng 30 phần quà học tập và 30 nón bảo hiểm chất lượng cho 30 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN