Đoàn phường Hiệp Bình Phước – Quận Đoàn Thủ Đức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” năm 2018

0
4

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Phước về việc tổ chức hoạt động hè năm 2018. Nhằm lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của trẻ em đóng góp cho sự phát triển của địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tập trung tuyên truyền đến từng hộ gia đình về chương trình hoạt động hè dành cho thiếu nhi của địa phương và những kiến thức cần biết cho thiếu nhi hiểu thêm về thế giới công nghệ số. Ban Chỉ đạo hè phường tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” năm 2018 với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh, cho trẻ em trong  thế giới công nghệ số”. Qua diễn đàn, đã phần cho thiếu nhi làm thiết kế báo tường để hiểu rõ hơn về những mặc lợi và mặc hại và biện pháp khắc phục cảu thế giới công nghệ số và qua đó đã trả lời thắc mắc và giải đáp ý kiến cho 17 em thiếu nhi có 17 câu hỏi dành cho chủ tọa diễn đàn, thu hút 203 em thiếu nhi và 46 lượt chuyên trách hè tham dự. Và cũng dành nhiều phần quà cho thiếu nhi tham dự và tổ chức rút thăm trúng thưởng thu hút thiếu nhi.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN