Kế hoạch Hành quân xanh năm 2016

Download file tại đây: CDTN Hanhquanxanh 2016 - Quận Đoàn