BTV Quận Đoàn giới thiệu bài viết: Giương cao ngọn cờ Tư tưởng Hồ Chí Minh

0
13

– Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Quận Đoàn trân trọng giới thiệu bàn viết Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh (đăng trên website của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN